Best Practice: Hoe te denken als een probleemoplosser?

Om een probleem goed te kunnen vaststellen is het belangrijk om een denkwijze te volgen die helpt om het probleem op te lossen. Enkele tips om een probleem goed over te brengen.

  • Omschrijf Maak een duidelijke omschrijving van het probleem. "Gmail werkt niet" is bijvoorbeeld een slechte omschrijving. De omschrijving: "Gmail werkt niet meer bij john@example.com wanneer hij op het eerste bericht in zijn inbox drukt. Hij krijgt hierbij een 776 error. Dit ontstond nadat UndoSend was ingeschakeld in Gmail Lab' is een erg goede omschrijving.
  • Reproduceer Probeer het probleem zelf nogmaals te veroorzaken en uit te zoeken of andere gebruikers ook zijn getroffen in uw organisatie. Hoeveel computers zijn er getroffen? En hoeveel vestigingen? Bij mobiele problemen, hoeveel mobiele devices?

In de onderstaande video worden enkele handige stappen en tips uitgelegd.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0