Labels en berichten slepen en neerzetten

Wist u dat u labels naar uw berichten kunt slepen en neerzetten? Maar met labels kunt u nog meer uit Gmail halen. Zo is het ook mogelijk een enkel bericht of meerdere berichten naar een label te slepen.

Een label naar een bericht slepen

  1. Klik op het label, houd de linkermuisknop ingedrukt en sleep het label naar het gewenste bericht.
  2. Laat de muisknop los om het label toe te passen op het bericht.

Een bericht naar een label slepen

  1. Plaats de cursor in het gebied links van het selectievakje van het bericht. De cursor verandert in een handje en links van het selectievakje worden drie stippen weergegeven.
  2. Klik op het gebied, houd de linkermuisknop ingedrukt en sleep het bericht naar het gewenste label. Er wordt een melding weergegeven dat u een conversatie verplaatst.
  3. Laat de muisknop los. Het bericht wordt uit uw Postvak IN naar het geselecteerde label verplaatst en is zichtbaar wanneer u het label selecteert.

Meerdere berichten naar een label slepen

  1. Schakel de selectievakjes in van de berichten die u wilt verplaatsen.
  2. Plaats de cursor links van een van de ingeschakelde selectievakjes van de berichten totdat de cursor in een handje verandert.
  3. Houd de linkermuisknop ingedrukt en sleep de berichten naar het gewenste label. Er wordt een melding weergegeven dat u meerdere conversaties verplaatst.
  4. Laat de muisknop los. De berichten worden uit uw Postvak IN naar het geselecteerde label verplaatst en zijn zichtbaar wanneer u het label selecteert.
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0