Een contactpersoongroep maken

Je kunt een contactpersoongroep maken in Contactbeheer.

  1. Open Contactbeheer. Klik in de linkerbovenhoek van je Gmail-venster op het pijltje naast Gmail en klik vervolgens op Contacten.
  2. Klik op Nieuwe groep in het linkerdeelvenster van Contactbeheer.
  3. Geef een naam op voor de groep en klik op OK.
  4. Selecteer in Mijn contactpersonen de contactpersonen die je aan de groep wilt toevoegen. Bijvoorbeeld:
  5. Klik boven aan Contactbeheer op het pictogram Groepen.
  6. Selecteer de groep waaraan je de contactpersonen wilt toevoegen:

    De nieuwe groep is gemaakt (in dit geval “Sunhouse Project Team”) en kan worden teruggevonden in het linkerdeelvenster van de pagina Contactbeheer.
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0