Je contactpersoongroepen als mailinglijsten gebruiken

Gebruik je contactpersoongroepen om tijd te besparen bij het sturen van een e-mailbericht of uitnodiging voor een vergadering.

Ga als volgt te werk om een bericht aan alle of sommige leden van een groep te sturen

 1. Wanneer je in Gmail een bericht opstelt, typ je de eerste letters van de groepsnaam in het veld Aan totdat je de groep in de vervolgkeuzelijst ziet staan.
 2. Selecteer de groep in de vervolgkeuzelijst. De groepsleden worden allemaal aan het veld Aan toegevoegd.

  Tip Je kunt deze methode ook in Google Agenda gebruiken om een contactpersoongroep toe te voegen aan een uitnodiging voor een vergadering. Begin gewoon de naam van de groep te typen in het vak Gasten toevoegen van de afspraak.
 3. Als je het bericht niet naar iedereen in de groep wilt sturen, bewerk je gewoon het veld Aan.

Ga als volgt te werk om vanuit Contactbeheer een bericht naar een groep te sturen

Dit is een goede optie als je je de groepsnaam niet meer kunt herinneren of als je een gemakkelijkere manier wilt om slechts enkele leden van een grote groep te selecteren.

 1. Open Contactbeheer (klik op het pijltje naast Gmail en klik vervolgens op Contacten).
 2. Selecteer de groep in het linkerdeelvenster.
 3. Schakel het selectievakje boven aan de ledenlijst van de groep in om iedereen in de groep snel te selecteren:


  Je kunt ook alleen bepaalde leden selecteren door hun afzonderlijke namen aan te vinken.
 4. Klik op het pictogram E-mail om een bericht op te stellen dat is geadresseerd aan iedereen die je hebt geselecteerd:


Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0