Ik heb gehoord dat de zoekfunctie van Gmail echt krachtig is. Hoe werkt het?

Als u wilt zoeken naar berichten, typt u een woord in dat in het bericht staat. Houd er echter rekening mee dat alleen zoekresultaten worden gegeven voor 'hele woorden': delen van een woord of vergelijkbare woorden worden niet herkend. Als u bijvoorbeeld zoekt naar voordelen, worden geen zoekresultaten gegeven voor voordeel of voord. Ook worden speciale zoektekens in zoekresultaten niet herkend, zoals vierkante haakjes, haakjes, valutasymbolen, de ampersand, het pondteken en sterretjes.

Standaard wordt niet gezocht in de mappen Prullenbak en Spam. Als u ook in die mappen wilt zoeken, klikt u naast het veld Zoeken op Zoekopties weergeven en selecteert u in de vervolgkeuzelijst Zoeken de optie E-mail & Spam & Prullenbak.

Een lijst met geavanceerde zoekoperators treft u hieronder:

OperatorDefinitieVoorbeelden
from: Wordt gebruikt om de afzender aan te geven Voorbeeld: from:amy
Betekenis: berichten van Amy
to: Wordt gebruikt om de ontvanger aan te geven Voorbeeld: to:david
Betekenis: alle berichten die naar David zijn verzonden (door jou of iemand anders)
subject: Hiermee zoek je naar woorden in de onderwerpregel Voorbeeld: subject:etentje
Betekenis: berichten met het woord "etentje" in het onderwerp
OR Hiermee zoek je naar berichten die overeenkomen met zoekwoord A of met zoekwoord B*
*OR moet in hoofdletters zijn
Voorbeeld: from:amy OR from:david
Betekenis: berichten van Amy of van David
-
(minteken)
Wordt gebruikt om berichten van de zoekopdracht uit te sluiten Voorbeeld: etentje -film
Betekenis: berichten die het woord "etentje" bevatten maar niet het woord "film"
label: Hiermee zoek je naar berichten op label Voorbeeld: from:amy label:vrienden
Betekenis: berichten van Amy met het label "vrienden"

Voorbeeld: from:david label:mijn-familie
Betekenis: berichten van David met het label "Mijn familie"

has:attachment Hiermee zoek je naar berichten met een bijlage Voorbeeld: from:david has:attachment
Betekenis: berichten van David die een bijlage bevatten
list: Hiermee zoek je naar berichten op mailinglijsten Voorbeeld: list:info@example.com
Betekenis: berichten met de woorden info@example.com in de koptekst, die vanaf of naar deze lijst zijn verzonden

 

filename: Hiermee zoek je naar een bijlage op naam of type Voorbeeld:filename:natuurkundehuiswerk.txt
Betekenis: berichten met een bijlage met de naam "natuurkundehuiswerk.txt"

 

Voorbeeld: label:werk filename:pdf
Betekenis: berichten met het label "werk" die ook een PDF-bestand als bijlage hebben

" "
(quotes)
Worden gebruikt om een exact zinsdeel te zoeken*
*Hierbij wordt geen rekening gehouden met kleine letters of hoofdletters

Voorbeeld: "ik doe een gok"
Betekenis: berichten met de zin "ik doe een gok" of "Ik doe een gok"

Voorbeeld: subject:"etentje en een film"
Betekenis: berichten die de woordgroep "etentje en een film" bevatten in het onderwerp

  Worden gebruikt om woorden te groeperen
Worden gebruikt om woorden op te geven die niet moeten worden uitgesloten

Voorbeeld: from:amy (etentje OR film)
Betekenis: berichten van Amy die het woord "etentje" of het woord "film" bevatten

Voorbeeld: subject:(etentje film)
Betekenis: berichten waarvan het onderwerp zowel het woord "etentje" als het woord "film" bevat

in:anywhere Hiermee zoek je naar berichten overal in Gmail*
*Berichten in Spam enPrullenbak worden standaard uitgesloten van zoekopdrachten
Voorbeeld: in:anywhere film
Betekenis: berichten in Alle berichten,Spam en Prullenbak die het woord "film" bevatten
in:inbox (in:Postvak IN)
in:trash (in:Prullenbak)
in:spam (in:Spam)
Hiermee zoek je naar berichten in Postvak IN, Prullenbak ofSpam Voorbeeld: in:trash from:amy
Betekenis: berichten van Amy in Prullenbak
is:important (is:belangrijk)
label:important
Hiermee zoek je in berichten die door het Postvak Prioriteit als belangrijk worden aangemerkt. Voorbeeld: is:important from:janet
Betekenis: berichten van Janet die door hetPostvak Prioriteit zijn gemarkeerd als belangrijk
is:starred (is:met ster)
is:unread (is:ongelezen)
is:read
Hiermee zoek je naar berichten met een ster of ongelezen of gelezen berichten Voorbeeld: is:read is:starred from:David
Betekenis: berichten van David die zijn gelezen en zijn gemarkeerd met een ster
has:yellow-star (heeft:gele-ster)
has:red-star (heeft:rode-ster)
has:orange-star (heeft:oranje-ster)
has:green-star (heeft:groene-ster)
has:blue-star (heeft:blauwe-ster)
has:purple-star (heeft:paarse-ster)
has:red-bang (heeft:rood-uitroepteken)
has:orange-guillemet (heeft:oranje-punthaak)
has:yellow-bang (heeft:geel-uitroepteken)
has:green-check (heeft:groen-vinkje)
has:blue-info (heeft:blauw-infosymbool)
has:purple-question (heeft:paars-vraagteken)
Hiermee zoek je naar berichten met een bepaalde ster Voorbeeld: has:purple-star from:David
Betekenis: berichten van David die zijn gemarkeerd met een paarse ster
cc:
bcc:
Wordt gebruikt om ontvangers in de velden cc: of bcc: aan te geven*
*Zoeken op bcc: kan geen berichten terugvinden waarbij je adres bij Bcc: is ingevuld
Voorbeeld: cc:david
Betekenis: berichten met David als cc
after: (na)
before: (voor)
older: (ouder)
newer:
Search for messages sent or received during a certain period of time
(met datumindeling jjjj/mm/dd)
Voorbeeld: after:2004/04/16 before:2004/04/18
Betekenis: berichten die zijn verzonden tussen 16 april 2004 en 18 april 2004.*
*Preciezer: berichten die zijn verzonden na 16 april 2004 00.00 en vóór 18 april 2004.
older_than (ouder dan)
newer_than
Gelijk aan older en newer, maar staat het gebruik toe van relatieve data door middel vand, m en y voor dag, maand enjaar Voorbeeld: newer_than:2d
Betekenis: hiermee zoek je berichten die gedurende de afgelopen twee dagen zijn verzonden.
is:chat Hiermee zoek je naar chatberichten Voorbeeld: is:chat aapje
Betekenis: alle chatberichten met het woord 'aapje'.
deliveredto: Hiermee zoek je naar berichten voor een bepaald e-mailadres in de regel 'Verzonden naar' van de berichtkop Voorbeeld:deliveredto:gebruikersnaam@gmail.com
Betekenis: alle berichten met gebruikersnaam@gmail.com in het veld 'Verzonden naar' van de berichtkop (hierdoor kun je berichten vinden die vanaf een ander account zijn doorgestuurd of berichten die naar een alias zijn verzonden).
circle: Hiermee zoek je naar berichten die zijn verzonden door iemand die je in een specifieke Google+ kring hebt geplaatst Voorbeeld: circle:vrienden
Betekenis: berichten die zijn verzonden door iemand in je kring 'Vrienden'.

Voorbeelden: circle:"voetbalvrienden (blauwe team)" of circle:"mijn \"top vier\""
Opmerking: kringnamen die spaties, haakjes, accolades of verticale strepen bevatten, plaats je tussen aanhalingstekens. Namen die aanhalingstekens bevatten, laat je voorafgaan door een backslash.
has:circle Hiermee zoek je naar alle berichten die zijn verzonden door mensen die je in je Google+ kringen hebt geplaatst Voorbeeld: has:circle
Meaning: Any message that was sent by a person in any of your circles.
category: Hiermee zoek je naar berichten binnen een categorie Voorbeeld: category:updates
Betekenis: alle berichten in de categorie 'Updates'.

Voorbeeld: category:sociaal Mindy
Betekenis: berichten in de categorie 'Sociaal' die het woord "Mindy" bevatten.
size: Hiermee zoek je naar berichten met een omvang die groter is dan de opgegeven omvang (in bytes) Voorbeeld: size:1000000
Betekenis: berichten die groter zijn dan 1 MB (1.000.000 bytes).
larger: (groter)
smaller:
Lijkt op size: maar staat het gebruik van afkortingen toe voor getallen Voorbeeld: larger:10M
Betekenis: berichten van ten minste 10 MB (10.000.000 bytes).
+
(plusteken)
Komt exact overeen met de zoekterm Voorbeeld: +eenhoorn
Betekenis: berichten die het woord 'eenhoorn' bevatten maar niet het woord 'eenhoorns' of 'eehnoor'
rfc822msgid: Find a message by the message-id header Voorbeeld:rfc822msgid:200503292@example.com
has:userlabels
has:nouserlabels
Hiermee zoek je naar berichten waarop wel of geen door jou gemaakte labels zijn toegepast.
OPMERKING: in Gmail worden labels toegepast op individuele berichten, niet op discussielijnen.
Voorbeeld: has:nouserlabels
Betekenis: alle berichten zonder een van je eigen labels (automatische labels zoals Postvak IN, Spam en Prullenbak worden uitgesloten). Omdat labels in Gmail worden toegepast op afzonderlijke berichten, worden er mogelijk resultaten weergegeven die labels lijken te hebben. In dat geval is op een ander bericht in dezelfde berichtthread een label toegepast.
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0