Worden door het verwijderen van een label alle berichten verwijderd waaraan dat label is toegekend?

Nee. Het label wordt uitsluitend verwijderd van de berichten.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0