Worden door het verwijderen van een label alle berichten verwijderd waaraan dat label is toegekend?