Meeluisteren en coachen tijdens telefoongesprekken

Als Call Center Manager is het mogelijk om mee te luisten en te coachen tijdens telefoongesprekken. Hiervoor moet het account van de Call Center Manager ingesteld worden zodat deze voldoende rechten heeft.

Meeluisteren

Tijdens het meeluisteren van een telefoongesprek hoort de Call Center Manager zowel de agent als de beller maar kunnen beide partijen de Call Center Manager niet horen. Meeluisteren wordt gebruikt voor het monitoren van Call Center Agents.

Om mee te luisteren belt u naar waarna u de extensie van de agent invoert zodra de computer hierom vraagt. Ook kunt u bellen naar direct gevolgd door de extensie van de agent.

Coachen

Tijdens het coachen van een telefoongesprek hoort de Call Center Manager zowel de agent als de beller maar kan de beller de Call Center Manager niet horen. De agent zal instructies die de Call Center Manager geeft wel horen. Coachen wordt gebruikt om om Call Center Agents op te leiden of andere input te geven tijdens gesprekken met klanten.

Om te coachen belt u naar waarna u de extensie van de agent invoert zodra de computer hierom vraagt. Ook kunt u bellen naar direct gevolgd door de extensie van de agent.

Conferentie

Het is tevens mogelijk om volledig in te breken op het telefoongesprek en een conferentie op te zetten. Op dat moment kunnen alle partijen elkaar horen.

Om een conferentie op te zetten belt u naar waarna u de extensie van de agent invoert zodra de computer hierom vraagt. Ook kunt u bellen naar direct gevolgd door de extensie van de agent.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0