IVR en Voice Cues opnemen vanaf Collaboration of een hardware telefoon