Opgeschorte of uitgeschakelde bedrijfsvermeldingen op Google My Business

Google neemt actie tegen vermeldingen en gebruikersaccounts die Google's beleid ten aanzien van gebruikersinhoud en -gedrag schenden. Google kan een vermelding verwijderen of een gebruikersaccount verwijderen van de eigenaar of van een beheerder. Dit kan leiden tot een opschorting of uitschakeling van de locatie op Google My Business. Wanneer een locatie opgeschort of uitgeschakeld is zal de verbinding met Google My Business op Zendesk worden gedeactiveerd en kan deze alleen opnieuw worden geactiveerd als de vermelding opnieuw wordt geactiveerd door Google.

Meer informatie op Google My Business Help:

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0